Heidi tog ejerskab over sin online synlighed

Heidi tog ejerskab over sin synlighed

Da Heidi blev selvstændnig, var det nødvendig at tage ansvar og handling på virksomhedens online synlighed. Det var hun meget bevidst om. Med ønsket om at have kontrol over sin egen ekspert position online, valgte hun et forløb hos mig. Se interviewet her.